Hollandse boodschappen over de hele wereld

Liga

Liga
Prijs:
€ 1,70
Liga | BabyBiscuits 6-12 mnd / Baby Biscuit 6-12 MOS
Als je vindt dat je kindje er klaar voor is, kun je vanaf 6 maanden starten met LiGA BabyBiscuits 6-12 mnd. Deze LiGA biscuit is alleen geschikt als papje waarbij de bisuit eerste fijn wordt verkruimeld en vervolgens wordt gemengd met een vloeistof zoals opvolgmelk of wordt gemengd met een vloeibaar fuit- of groentepapje. Laat je baby zoveel mogelijk in een rechte positie zitten en houd toezicht. LIGA BabyBiscuit 6-12 mnd is op basis van granen. Daarom zal het papje een steviger structuur hebben waarmee nieuwe mondbewegingen worden gestimuleerd.

If you feel your child is ready, you can start from 6 months with Liga Baby Biscuits 6-12 MOS. This Liga biscuit is appropriate only if paste where the first is finely crumbled and then bisuit is mixed with a liquid such as follow-on milk or is mixed with a liquid fuit or vegetable paste. Let your baby as much as possible in a straight position and monitor. LIGA Baby Biscuit 6-12 MOS is cereal-based foods. Therefore, it will paste a firmer structure with which new mouth movements are encouraged.