Hollandse boodschappen over de hele wereld

Liga

Liga
Prijs:
€ 2,20
Liga | FruitCrisp Bosvruchten / Crisp Fruit forest fruits
LiGA FruitCrisp Appel-Kaneel én LiGA FruitCrisp Bosvruchten zijn per smaak in een blinde producttest onder een representatieve steekproef van 160 Nederlanders (tussen de 20-65 jaar) getest. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid van de 320 ondervraagde personen FruitCrisp verkiest op fruitsmaak en knapperigheid bóven de meest verkochte fruitbiscuit met vergelijkbare smaken (appel en bosvruchten).

Liga Fruit Crisp Apple-Cinnamon Crisp Fruit forest fruits and Liga are per product in a blind taste test among a representative sample of 160 Dutch (between 20-65 years) tested. This shows that a large majority of the 320 people interviewed prefer Fruit Crisp on fruit flavor and crispness senior to the most sold fruit sponge cake with similar tastes (Apple and forest fruits).