Hollandse boodschappen over de hele wereld

Nutrilon

Nutrilon
Prijs:
€ 20,00
Nutrilon | Standaard 2 opvolg melk / standard 2 follow on milk
Nutrilon Standaard
Leeftijd: vanaf 6 maanden
 Product informatie
Borstvoeding is de beste voeding voor je baby, maar er kan een moment komen waarop je overstapt op flesvoeding, of op een combinatie van borst- en flesvoeding. Nutrilon Standaard 2 met Pronutra is een standaard opvolgmelk voor kindjes vanaf 6 maanden.
Maximaal 2 stuks per week per bestelling

Nutrilon Standard
age: from 6 months
Product information
Breastfeeding is the best food for your baby, but there may come a time when you switch over to formula feeding, or on a combination of breast and bottle feeding. Nutrilon standard 2 with Pronutra is a standard follow-on milk for babies from 6 months.
We deliver just 2 pieces each week each order.