Hollandse boodschappen over de hele wereld

Edammer kaas

Edammer kaas
Prijs:
€ 18,00
Kaas | Edam cheese
Edammer kaas / Edam cheese

Edammer kaas


Edammer kaas is een kleine bolvormige kaas, die van oorsprong gemaakt werd in en om de stad Edam. De bekende kleur van de kaas is rood. Dit komt doordat het dan verpakt wordt in rode paraffine. Maar de kaas wordt ook in de gele kleur verkocht. De aanduiding "Edam Holland" is sinds oktober 2010 volgens besluit van de Europese Commissie beschermd. Kaas met dit keurmerk mag alleen Nederland als oorsprong hebben en dient gemaakt te zijn van Nederlandse koemelk.

Edam cheese
Small spherical Edam cheese Edam cheese is a cheese, which was originally made in and around the town of Edam. The well-known cheese color is red. This is because it is wrapped in red paraffin wax. But the cheese is also sold in the yellow color. The designation "Edam Holland" is since October 2010 according to the European Commission's decision protected. Cheese with this health mark may only have Netherlands as origin and should be made by Dutch cow's milk.