Hollandse boodschappen over de hele wereld

Baby Edammer (rode Edammer)

Baby Edammer (rode Edammer)
Prijs:
€ 11,50
Kaas | Baby Edammer red
Baby Edammer (rode Edammer) / Baby Edammer  red

Baby Edammer (rode Edammer)
  • IGENSCHAPPEN BABY EDAMMER (RODE EDAMMER) | +/- 900 GRAM

    De beroemde Edammer kaas komt oorspronkelijk van het platteland in de omgeving van Edam. Deze plaats groeide uit tot een belangrijke exporthaven van zuivelproducten. De kaas die van hieruit werd geëxporteerd kreeg hierdoor waarschijnlijk de naam Edammer. De kaas is er in verschillende groottes, waarvan de Baby Edammer (rode Edammer) van +/- 900 gram een bekend voorbeeld is. De rode kleur van deze Baby Edammer van +/- 900 gram is typisch voor dit bolvormige kaasje en wordt veroorzaakt doordat het wordt verpakt in rode paraffine. 

    Ingrediënten: 
    Vet 40+, gepasteuriseerde koemelk, stremsel, zout, zuursel, natriumnitraat , annatto , vitamines A, B en D
Baby Edammer  red

BABY EDAM  (RED EDAM) | +/-900 grams the famous Edam cheese originally comes from the countryside near Edam. This place became an important export port of dairy products. The cheese that was exported from here got this probably the name Edam. The cheese is available in different sizes, of which the Baby Edam (red Edam) of +/-900 grams a well-known example is. The red color of this Baby Edam +/-900 grams is typical for this spherical cheese and is caused by being wrapped in red paraffin wax. 

Ingredients: Fat 40 +, pasteurized cow's milk, rennet, salt, rennet, sodium nitrate, annatto, vitamins A, B and D