Hollandse boodschappen over de hele wereld

Ketel 1

Ketel 1
Prijs:
€ 19,75
Alcoholische dranken | Jenever 100CL - 35% Vol
KETEL 1 dankt zijn naam aan de oudste, actieve distilleerketel van Schiedam, ketel nummer 1. Graandistillaten en gelagerde granen-eau-de-vie worden gedistilleerd in deze koperen ketel. De uitgekiende kruidenmelange zorgt voor een belangrijk smaakcomponent. Wat er precies in de ketel gebeurt, hangt sterk af van het vuur eronder. Is het vuur te laag, dan komt het distilleerproces niet op gang. Maar bij een te hoog vuur verdwijnen de aroma’s die KETEL 1 zo bijzonder maken. Het stoken van het vuur is dan ook een ­secuur werk dat voortdurende aandacht vraagt. Dit wordt daarom alleen toevertrouwd aan onze meesterstoker.

Ketel 1 gets its name from the oldest, active distilleerketel of Schiedam, Ketel 1. Grain distillates and ball bearing cereals-eau-de-vie are distilled in this cauldron. The sophisticated herbal blend provides a major taste component. What exactly happens in the boiler, depends a lot on the fire underneath. The fire Is too low, then comes the distilling process is not started. But at a too high heat disappear the aromas that Ketel 1 so special. The burning of the fire is a painstaking work that requires constant attention. This is therefore only entrusted to our master stoker.