Hollandse boodschappen over de hele wereld

Hero

Hero
Prijs:
€ 1,70
Appelstroop | Appelstroop / apple syrup
Hero Appelstroop

Hero Appelstroop is niet alleen lekker, maar ook slim broodbeleg. Het bevat namelijk minder calorieën dan bijvoorbeeld chocoladepasta en pindakaas en geen verzadigde vetten. Dat is nog eens verantwoord genieten!

Rijk aan ijzer
Appelstroop staat bekend om het ijzer dat erin zit. IJzer is belangrijk voor de vorming van rode bloedcellen en ondersteunt het energieniveau. Om ervoor te zorgen dat je een relevante hoeveelheid ijzer binnen krijgt, vullen we het ijzer dat afkomstig is uit de appels en suikerbieten, aan met ijzerlactaat. Zo bevat een boterham met (ongeveer 15 gram) Hero appelstroop 20% van de hoeveelheid die je dagelijks nodig hebt aan ijzer. Om de ijzeropname te verhogen kun je een glas sinaasappelsap bij je boterham met appelstroop drinken. Vitamine C stimuleert namelijk de opname van ijzer.

Voor het maken van 100 gram Hero appelstroop gebruiken we 200 gram appels.

Hero Apple syrup

Hero Apple syrup is not only delicious, but also smart sandwich filling. It contains less calories than, for example, chocolate spread and peanut butter and no saturated fats. Now that's responsible enjoyment!

Rich in iron Apple syrup is known for the iron that's inside. Iron is important for the formation of red blood cells and supports the energy level. To ensure that you have a relevant amount of iron gets inside, we fill the iron that comes from the apples and sugar beets, with iron lactate. For example, a cheese sandwich (about 15 grams) Hero Apple syrup 20% of the amount you need to iron daily. In order to increase iron absorption you can get a glass of orange juice at your sandwich with Apple syrup drink. Vitamin C stimulates the absorption of iron.

For making 100 grams Hero Apple syrup we use 200 grams of apples.