Hollandse boodschappen over de hele wereld

Van Gilse

Van Gilse
Prijs:
€ 0,90
Suiker producten | Poedersuiker / powdered sugar
Poedersuiker

Poedersuiker is heel fijn gemalen kristalsuiker. Het lijkt overigens zoeter dan kristalsuiker, maar dat is niet het geval. Dit effect wordt gerealiseerd doordat de poeder veel fijner is en zich meer over de tong verspreid, terwijl het ook nog sneller oplost. Natuurlijk kent iedereen de bekende Van Gilse Poedersuikerbussen, die aan het einde van het jaar het feest inluiden en net als vuurwerk, Champagne en oliebollen in geen huis mogen ontbreken.

Poedersuiker is onbeperkt houdbaar en vrij van gluten.

​Powdered sugar

Powdered sugar is very finely ground granulated sugar. It seems to be sweeter than granulated sugar, but that is not the case. This effect is achieved by modifying the powder much finer and more about the tongue spread, while it also solves even faster. Of course everyone knows the famous Van Gilse Poedersuiker buses, which usher in the party at the end of the year and just like Fireworks, Champagne and fritters in no House may lack.

Powdered sugar is unlimited shelf life and free of gluten.