Famous Dutch foods & products

Algemene leveringsvoorwaardenAlgemene leveringsvoorwaarden van http://www.handelsonderneming-rjv.nl

Bestellingen en overeenkomsten 
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van handelsonderneming-rjv.nl gesloten worden en waarbij handelsonderneming-rjv partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden
handelsonderneming rjv heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Online shop te wijzigen.

Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van handelsonderneming rjv kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen handelsonderneming rjv en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van handelsonderneming rjv door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail ontvangt.
Handelsonderneming-rjv kan niet aansprakelijk worden gesteld door verkeerd gebruik of toepassing van de materialen cq niet passende onderdelen.

Bewijs van overdracht / elektronische communicatie
De administratie van handelsonderneming rjv geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan handelsonderneming rjv verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door handelsonderneming-rjv verrichte leveringen.erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Omschrijving van het product, het aantal, de prijs, uw keuze of u uw materialen afhaalt op de vestiging in uw regio of voor bezorging op adres kiest, uw naam, woonadres, e-mail adres en telefoonnummer(s).

Risico en transport
Het risico tijdens het transport , indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van handelsonderneming rjv en gaan over op het moment van aflevering aan u, daaronder verstaan we ook indien er niemand aanwezig is op locatie dat de goederen voor u risco worden gelost. Bij een besteling gaat u accoord met indien afwezig de goederen lossen en op de gevraagde aflever lokatie afleveren. We zullen wel trachten u te breiken. Wilt u een getekende afleverbon dan dit vermelden bij opmerkingen, indien er dan niemand aanwezig is worden er extra kosten in rekening gebracht.
 

Afwijkingen
Er kunnen afwijkingen voorkomen, handelsonderneming-rjv zal dan niet leveren maar contact opnemen met de klant. Ook kunnen er afwijkingen zijn in afbeeldingen op de website.
 
Leveringstermijn
Vanaf het tijdstip, dat u de order betaald heeft is de leveringstermijn veelal binnen 3 werkdagen. Indien de door u bestelde materialen niet voorradig zijn, dan zullen wij, na navraag bij onze leverancier, u informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn.
De meeste artikelen leveren we binnen 30 dagen indien dit langer is kan er worden afgezien van de verkoop. Er zijn in ieder geval 2 soorten producten waarvan de levertijd langer kan zijn t.w.:
Geëmailleerde producten en opmaat gemaakte producten.
 

Betaling

Handelsonderneming-rjv zal bij het sluiten van de overeenkomst een vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag bedingen.

Speciale betalingen:
Facturen dienen 5 dagen na ontvangst betaald te worden tenzij er een termijn afspraak is gemaakt.

Gegevensbeheer en privacy
Handelsonderneming rjv houdt zich aan de Wet Persoonregistraties. De door u aan handelsonderneming rjv verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van handelsonderneming-rjv intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan handelsonderneming rjv. Wij zullen geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.

Klantenservice en eventuele opmerkingen en klachten
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: handelsonderneming rjv, t.a.v. afdeling klantenservice, Dorpsstraat6, 2841BJ Moordrecht.

Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met handelsonderneming rjv is Nederlands recht van toepassing.
 

Niet-nakoming van de betalingsverplichting

Handelsonderneming-rjv blijft eigenaar van geleverde materialen, totdat de consument aan zijn gehele betalingsverplichting heeft voldaan.
Handelsonderneming-rjv schort het werk op, totdat de consument aan zijn gehele betalingsverplichting heeft voldaan.
Onverminderd hetgeen in het voorafgaand lid is bepaald, komen de door de handelsonderneming-rjv geleverde goederen volledig voor rekening en risico van de consument vanaf het moment van levering.

Garantie
Op alle artikelen geld de garantie welke is op gegeven door de fabrikanten.

Retour zendingen 
Let op: retourneren is alleen mogelijk bij gegronde kwaliteitsgebreken.
U kunt het artikel in originele staat binnen 14 dagen ruilen of retourneren zonder reden van opgave.
Speciaal bestelde artikelen worden niet retour genomen evenals hygienische producten.
Heeft u het artikel al gebruikt of is het beschadigd? Dan is ruilen of retourneren helaas niet mogelijk.

 Alle retourzendingen per post retour sturen indien anders wordt overeengekomen samen met Handelsonderneming-rjv en/of de fabrikant. We nemen geen retourzendingen aan in geopende verpakking indien anders is overeengekomen met Handelsonderneming-rjv. 

U bent aansprakelijk voor de aankomst van het pakket. Bewaar het afgiftebewijs dus goed. Zodra wij uw pakket hebben verwerkt, krijgt u van ons per e-mail een bericht. Het aankoopbedrag storten we binnen 14 dagen terug op uw rekening. 


Aansprakelijkheid
Handelsonderneming-rjv is niet aansprakelijk voor verkeerde bestelling verkeerd opgegeven maten of problemen bij verkeerd gemonteerde materialen.
Handelsonderneming-rjv kijkt wel altijd of er een oplossing voor te vinden is.
Handelsonderneming-rjv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaan is door de bewoner welke gebruik maakt van materiaal en/of gereedschap eigendom van Handelsonderneming-rjv.
De bewoner dient ten alle tijden bij plaatsing de juiste plaats aan te geven.

Arbeidsomstandigheden
De werkplek dient:
- Vrije en onbelemmerde toegang tot de werklocaties.
- Er dienen geen andere werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd te worden.

Adviezen
Bij het geven van adviezen weet Handelsonderneming-rjv niet de echte situatie ter plaatsen.
Mochten er toch problemen ontstaan dan kan Handelsonderneming-rjv hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld.