Famous Dutch foods & products

Leveringen buitenland


Invoer:

Het is mogelijk dat uw bestelling onderworpen zijn aan rechten zoals invoer en/of BTW in het land van bestemming .

Niet alle producten mogen in elk land geïmporteerd worden.
De lijst met verboden producten wijzigt regelmatig, dus check altijd bij de lokale autoriteiten of een product het land in mag.

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de lokale postorganisatie of de ambassade van het land waar u de zending naartoe moet.
Daar kan u zien of u extra kosten moet betalen.
Als besteller bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de zending.
De woodenshoecompany.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de zending of inbeslagname.


Een overzicht van de voorwaarden en beperkingen per land vindt u op de website
World Customs Organization .


It is possible that your order subject to rights such as import and/or VAT in the country of destination.

Not all products may be imported in each country.
The list of banned products changes regularly, so always check with the local authorities or a product the country in May.

Look for the most up to date information on the website of the local postal organization or the Embassy of the country where the shipment to you.
There you can see if you have to pay extra costs.
As buyer you are solely responsible for the content of the shipment.
The woodenshoecompany.com can not be held liable for any damage to the shipment or seizure.


An overview of the conditions and restrictions by country, visit the World Customs Organization.